2021.11.11. куни  Ўз Р ФА Микробиология институтида 03.00.04 – микробиология ва вирусология ихтисослиги бўйича биология фанлар доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Абдульмянова Лилия Ильясовнанинг «Ўзбекистон доривор ўсимликлари эндофит замбуруғларининг хилма-хиллиги ва биологик фаоллиги» мавзусидаги диссертация ишининг муҳокамаси бўлиб ўтди.

Илмий маслаҳатчи:
Б.ф.д., проф. Гулямова Т.Г., ЎзР ФА Микробиология институти.

Тақризчилар:
1. Б.ф.д., доц. Исмаилов З.Ф., Самарқанд Давлат Университети.
2. Б.ф.д., лаб. мудири Мячина О.В., ЎзРФА Умумий ва ноорганик киме институти.

Илмий семинар илмий котиби, PhD, к.и.х.                    Азимова Н.Ш.