ОДАМ МИКРОБИОМИ ЛАБОРАТОРИЯСИ ЖАМОАСИ АЪЗОЛАРИ

 

Катта илмий ходим

б.ф. фалсафа фанлари доктори 

Элова Нилуфар Арашовна

Кичик илмий ходим

Амирсаидова Дилдора Аминджановна

 1-курс таянч доктарант

Хидирова Мастура Абдухалимовна

Кичик илмий ходим

Бекмуродова Гуллола Амировна

Кичик илмий ходим

Маматраимова Шахноза Мамаражабовна

Кичик илмий ходим

Хушвақтов Эркин Мухиддинович